نوشته شده توسط : sara

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست

 و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست

ای زلال تر از باران و پاکتر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم

و تو را آن گونه که می خواهی دوست دارم

ای مهربان پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

 و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد کشید

تبسمی از تو مرا کافیست که از هیچ به همه چیز برسم:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : sara
بــا خــیـلــی هــا مـیـتـونـسـتـیـم بـاشـیـم خــودمـــون نـخـواسـتـیـم ولـــی گــفـتــن نخواستت گفتیم درسته ..... خـودشــون بــهــمــون پــیــشــنـهـاد دادن قــبــول نــکــردیــم گــفــتــن لــیــاقــتــمــون را نــداشـــتـــــ هــیـچـی نـگـفـتـیـم ..... خــیــلــی کــارا رو مــیـتـونـسـتـیـم بـکـنـیـم و نـکـردیـم گـفـتـن بـلـد نـبـودی گــفـتـیـم بـاشـه ..... خــریــتـــــ هــایــی بــود کــه مــیــشــد انـجــام داد انــجــام نــدادیــم گــفـتـن عُــرضــه نــداشــتــی .... کــســی تــو زنــدگــیــمـون نـبـود گـفـتـن ایــن چـهـار تــا چــهــار تــا داره سـکـوتــــــــ کــردیــم .... دخــتــرو پـسـر بـهـمـون تـیـکـه انـداخـتـن جــوابـشـونــو نــدادیــم گـفـتـن ایـــن اُمــُـلــه ..... جلوی کسی دولا راست نشدیم که بعد پشت سرش بد بگیم گفتن بد اخلاقه ..... حــرفــاشــون نـیـش داشــت انــدازه مـار افــعــی گــفـتــن شـوخــی مـیـکـنـیـم .... و ایـــن جــریــان تــو زنــدگــی ادامـــه داره .

:: بازدید از این مطلب : 382
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 مهر 1392 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد